#TYDEN ~ Týdenní přehled @rychlofky
#TYDEN k poslouchání
PR a marketingové taktiky. Špatná zpráva jako první, strategie odebrání a návratu, dveře do obličeje, FITD. Jo, DPH, Pošta, atd.
0:00
-12:36

PR a marketingové taktiky. Špatná zpráva jako první, strategie odebrání a návratu, dveře do obličeje, FITD. Jo, DPH, Pošta, atd.

Opožděně, ale alespoň je tu. Možná i víc zmateně než obvykle, prostě nestíhám. Ale už je to týden připravené, takže raději s tím ven, než. Kdyby se to náhodou nedalo poslouchat, tak je tu čtení

Je 27. dubna, 31. díl podcastu #TYDEN k poslouchání co je na Spotify, Apple, Google ale hlavně na Substacku, tedy na rychlofky.substack.com, kde je povídání doplněno dávkou užitečných odkazů k prostudování, byť tentokrát je to spíše dávka vysvětlujícího čtení. A je tam i kupa dalšího obsahu, takže i když nechcete poslouchat, dostanete dost věcí ke čtení.

#TYDEN k poslouchání nic nestojí, ale nedělní týden můžete mí ve velké (20 tisíc znaků a více) podobě pro platící. Plný informací, souvislostí, novinek, trendů. 5 doláčů měsíčně, 50 na rok, nebo i více, pokud uznáte za vhodné. Pomůžete i tomuto podcastu, ale také 365tipům. Zadarmo to dělám už kupu let, ale každá koruna se hodí.

Stručný obsah podcastu

  • Strategie Door-in-the-Face, dveře do obličeje. dvou kroková metoda

  • Facebook, Netflix (a nejen ti) to používá neustále

  • “Únik" o plánu na změny DPH

  • Rušení poboček České pošty

  • Dá se poznat strategie od neschopnosti?

  • Použití pro dobré i špatné věci

  • “Nejprve se stáhnout, pak se vrátit”, odebrání a návrat

  • “Foot-in-the-door”, chtít něco malého, pak další a další

Co na Door-in-the-Face říká AI?

Door-in-the-Face" strategie (dveře do obličeje zahrnuje požádání o velké a nepraktické požadavky, které pravděpodobně budou zamítnuty, a následně následování menších a realističtějších požadavků.

V kontextu komunikace s veřejností, tato strategie může být použita jako taktika k získání pozornosti a zvýšení povědomí o závažných otázkách, které organizace řeší. První krok této strategie zahrnuje oznámení velkého a dramatického opatření, jako je například zvýšení cen nebo snížení výhod pro zákazníky. Tato zpráva může být prezentována tak, aby vzbudila pozornost a přilákala mediální pokrytí.

Následně organizace může oznámit, že sleví ze svých požadavků, čímž zlepší postoj veřejnosti k ní a získá podporu pro své další kroky. Tento druhý krok může být prezentován jako výsledek dialogu a jako reakce na zpětnou vazbu a názory zákazníků a dalších zainteresovaných stran.

V poslední fázi této strategie může organizace nakonec dosáhnout svých původních cílů s menšími opatřeními než původně navrhovanými. Celkově lze říci, že tato strategie může být účinná při řešení otázek, které jsou vnímány jako kontroverzní nebo nepopulární.

Co na strategii odebrání a návratu říká AI?

V kontextu public relations (PR) může být strategie odebrání a návratu použita jako krizová strategie pro řízení negativních dopadů na pověst a důvěryhodnost organizace.

V tomto případě může být strategie použita k minimalizaci škod způsobených nepříznivými událostmi nebo situacemi, jako jsou například kauzy korupce, špatná kvalita produktů, špatné zacházení se zaměstnanci atd. Organizace může začít tuto strategii tím, že omezí svou aktivitu a komunikaci s veřejností. To může zahrnovat omezení marketingových kampaní, zrušení akcí nebo snížení aktivity na sociálních sítích.

Následně by organizace měla pracovat na posílení svého vztahu s veřejností a získání zpět důvěry a respektu. To může zahrnovat opatrný návrat k aktivitám, které organizace předtím prováděla, ale s důrazem na transparentnost, otevřenost a odpovědnost.

Důležitou součástí této strategie je posílení interní komunikace a pracovního prostředí, aby se minimalizovaly rizika, která mohou vést k negativním situacím. Organizace by měla také pravidelně monitorovat veřejné mínění a přijímat opatření k prevenci budoucích krizí.

Celkově lze říci, že strategie odebrání a návratu v PR se snaží minimalizovat negativní dopad na pověst organizace a posílit důvěru a vztah s veřejností prostřednictvím transparentních a odpovědných opatření.

Co na Foot-in-the-door říká AI? (FITD)

Strategie Foot-in-the-door (FITD) je marketingová a psychologická strategie, která se snaží získat souhlas od zákazníků s menšími požadavky a následně postupně zvyšovat nároky a požadavky, aby se zákazníci cítili pohodlnější s těmi většími.

Princip této strategie je založen na tom, že když někdo souhlasí s malým požadavkem, má větší tendenci souhlasit s následujícími a většími požadavky. Tuto strategii lze využít například při propagaci produktu, když organizace začne nabízet zákazníkům menší a snadno akceptovatelné produkty nebo služby, aby získala jejich důvěru a postupně je přesvědčovala o výhodách dražších nebo náročnějších produktů.

Příkladem může být marketingová kampaň pro charitativní organizaci, která začíná žádostí o malý příspěvek a poté žádá o další, stále větší příspěvky. Pokud se organizace povede získat souhlas se žádostí o menší příspěvek, může mít větší šanci na získání větších příspěvků v budoucnu.

Strategie Foot-in-the-door může být efektivní, protože lidé mají tendenci být více nakloněni ke splnění požadavků, pokud se s nimi již jednou setkali a dokázali je splnit. Pokud tedy organizace dokáže získat souhlas se svými požadavky v první fázi, může to pozitivně ovlivnit vztahy s jejími zákazníky a zvýšit pravděpodobnost, že budou nakupovat více produktů nebo poskytovat větší příspěvky.

Užitečné věci k prostudování

0 Comments
#TYDEN ~ Týdenní přehled @rychlofky
#TYDEN k poslouchání
#TYDEN je nedělní newsletter, #TYDEN k poslouchání je občasný podcast. Další experiment, protože experimentů není nikdy dost. IT/C, socnety, bezpečnost, aplikace, hardware, soukromí. Na Spotify, Google, Pocket Castss i Apple Podcasts.
"Živě" na Twitteru @rychlofky. Nedělní e-mailing i podcast je ZDARMA, předplatné můžete využít pro podporu vydávání. Předplatitelé získají rozšířenou verzi nedělního e-mailingu.